Søg
Close this search box.

Mental sundhed handler ikke kun om stress og depression. Mental sundhed er i lige så høj grad et spørgsmål om livskvalitet og balance. Isolationen fra Covid-19 har lært os at sætte pris på og forstå værdien af kontakt og nærhed med andre.

Mental sundhed handler blandt om tryghed i at turde dele vores udfordringer med andre

Mentale problemer udvikles ofte når vi som individer vælger at håndtere vores udfordringer alene. Når vi er alene med vores tanker og følelser så kan omfanget af vores problemer eskalere. Historierne vi fortæller os selv kan hurtigt blive uoverskuelige, og det kan gøre det endnu sværere at række ud og bede om hjælp.

Vi ender med at overleve i stedet for at leve.

Urmenneskets eksistens

Vi har et indbygget urinstinkt der igennem årtusinder har være med til at sikre vores eksistens og overlevelse. Vi har lært at for vi kan klare os, så har vi brug for at være socialt forbundet via fællesskab med andre.

Dette urinstinkt eksisterer stadig, men vi ignorerer det i højere grad mens fordyber os i arbejde og underholdning fra medier.

Nutidens arbejdsrelationer

Arbejdspladsen er der hvor vi i dag har størstedelen af vores sociale engagement. Vi kommer der hver dag. Og hver dag eksponeres vi for hinanden, vores liv, interesser og ikke mindst humør. Her har vi mulighed for at udvikle relationer og fællesskaber.

Vi bruger mellem 220 og 230 dage om året på arbejde. Det betyder at mindst 220 dage om året indgår vi i en eller anden form for relation med kolleger, kunder eller andre. Trivsel på jobbet er derfor essentiel for trivsel i vores liv.

Samfundsøkonomisk har vores mentale sundhed også kæmpe betydning. Det estimeres at alene på sygemeldinger med stress, er der en udgift på 8 mia. kr. årligt til det danske samfund.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Det er ikke så svært at forstå vigtigheden af:

En medarbejder er ikke bare en maskine vi kan sætte et nyt batteri i eller opgradere med en stærkere motor. Det er en kompliceret enhed med fri vilje, vaner, følelser, holdninger og drømme.

Kompleksiteten gør at mange virksomheder ser det som en kompliceret og bekostelig affære at forsøge at ændre på. 

Når en arbejdsplads i dag bruger ressourcer på mental sundhed, er det primært målrettet til at få medarbejdere tilbage på job efter stress. Fokus er ofte på nedbringelse af sygefravær og den tabte produktivitet. Alt der som hurtigt kan omregnes til kroner og øre.


Den virkelige forebyggelse

Der er dog 2 andre vigtige elementer som ikke må overses når I arbejder med mental sundhed, nemlig Engagement og Presenteeism. Disse 2 er nøgle komponenter. Der er her den virkelige forebyggelse finder sted.

Engagement

Den engagerede medarbejder er en værdifuld ressource. De må endelig ikke glemmes. Det er nemlig dem som træder til når der er brug for det. Den engagerede medarbejder har brug for redskaber til at opretholde en optimal balance mellem arbejde og fritid. De er robuste, men hvis deres ressourcer misbruges, kan de over tid brænde ud og søge arbejde andre steder.

”Presenteeism”

Det er de medarbejdere der lider i stilhed. De møder pligtfuldt på jobbet hver eneste dag. Men de er ikke produktive, da de er hæmmet i deres udfoldelse af mental eller fysisk sundhed. Deres udfordringer er sjældent synlige for virksomheden, for udadtil ser det ud som om at de udfylder deres rolle. Det er først når fejlene begynder at opstå eller det bliver synligt at de ikke leverer det som de skal, at lederen bliver opmærksomme på at der måske er et problem.


Roller

Når I vælger at arbejde med mental sundhed, så er det nødvendigt at I tydeligt får defineret, hvilke roller og ansvar I har i forhold til jeres medarbejdere og mental sundhed.

Husk på det er ikke jeres opgave at fixe medarbejderne eller diagnosticere mental sygdom. I har et ansvar for at definere rammerne og tilbyde forebyggende viden og redskaber, der kan være med til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

Med aktiviteter og oplysning om mental sundhed har I mulighed for at nedbryde tabuer og skabe en større rummelighed for de forskellige behov og udfordringer, der er blandt mennesker på en arbejdsplads.

Når I sætter spotlight på de forskellige elementer af mental sundhed, så skabes der rum og åbenhed, som gør det lettere at tale om personlige udfordringer.

Kolleger hjælper hinanden

Det overordnede ansvar ligger i virksomheden, men medarbejderne kan sagtens have indflydelse på håndtering af udfordringer og yde støtte til hinanden. De kan være med til at spotte destruktiv adfærd fra en kollega der ikke trives. Eller de kan være vidne til ubehagelige sammenstød, som skal håndteres.

Opbyg en god kollega kultur hvor medarbejdere bidrager med ideer til hvad kulturen skal indholde. Gerne med ideer til hvordan de kan støtte og hjælpe hinanden i forbindelse med fravær, spidsbelastning og ikke mindst når en kollega er udfordret personligt. Ingen er uundværlige – i stedet har alle værdi og fortjener opmærksomhed og respekt.  

Lederen i centrum

Der er naturligvis af betydning, at lederne ikke har berøringsangst for at tale med medarbejderne om deres udfordringer. Indimellem har medarbejderen blot brug for at der er nogen der vil lytte til dem. Lederen kan observere om der er behov for handling, sikre at der opretholdes en god kommunikation mellem medarbejderne samt udvise tillid og anerkendelse.

Hjælp til selvhjælp

Aktiviteter der sætter fokus på mental sundhed hjælpe dine kolleger til bedre at sætte ord på deres behov og oplevelser, så de kan få hjælp i tide. Når der kastes lys på ”monstret”, kan det være med til tage luften ud af det inden det når at vokse sig stort og uoverskueligt. Sagt på en anden måde – lær dine medarbejdere at lægge mærke til hvordan deres tanker og følelser påvirker deres adfærd.


At køre på firkantede Flintstones hjul

Vi ved det godt, men vi når bare aldrig til det punkt, hvor vi tager os tid til at skifte de hårde og tunge firkantede hjulene til nogle smidige, runde dæk. Den type dæk som kan tåle høj fart, ligger godt i svingene og som kan klare alt slags vejr.

Det gode er dog at sundhed og trivsel er ikke behøver at være avanceret. Og det behøver bestemt ikke at være bekosteligt og ressourcekrævende. Men som med så meget andet kræver det en beslutning og en form for forpligtelse. Og ikke mindst vedholdenhed

I næste artikel sættes der fokus på hvad mental sundhed egentlig er. Det fleste glemmer nemlig at der er mere til mental sundhed end stress og depression 😉

Andre artikler om dette emne:

Mental sundhed handler om trivsel og Peak State


Brug for hjælp til at sætte fokus på mental sundhed på jeres arbejdsplads?

Kontakt på 51519863 for en nærmere introduktion til hvordan I kan støtte jeres kolleger til bedre mental sundhed. Concepts4Life faciliterer workshops og aktiviteter for sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Tilmeld dig nyhedsbrev herunder for mere inspiration eller følg med på de sociale medier.

Navn:

 

E-mail: