Få succes med jeres sundheds- og trivselsaktiviteter

Få succes med jeres sundheds- og trivselsaktiviteter

hurtigt og effektivt igang med dokumenteret viden, inspiration og konkrete forslag

SIMPLE STEPS TIL SUNDHED OG TRIVSEL PÅ JOBBET


DIT FØRSTE LILLE SKRIDT STARTER HER:


Velkommen til. Jeg hedder Heidi Fobian Hansen.

Jeg er sundheds- og trivselsfacilitator.

Med afsæt i de 9 faktorer, hjælper jeg jer godt på vej til en sundere hverdag med høj energi.

Med få og enkle redskaber kan I 

 • sætte fokus på sundhed og trivsel
 • skabe en optimal balance mellem job og fritid
 • øge produktiviteten 
 • styrke fællesskabet på jeres arbejdsplads

I får adgang til effektive og brugbare aktiviteter, så I kan inspirere jeres kolleger til sundere valg, der giver mere overskud og energi i hverdagen UDEN at spilde tid, penge, tvivl og frustrationer.


Brænder du for øge sundhed og trivsel på arbejdspladsen?

Uanset hvilke ressourcer, budget og kompetencer I har til rådighed, så kan I komme i gang med praktisk og anvendelig viden, redskaber og ideer.

Her finder du et overblik over jeres muligheder.

8 UNIKKE LØSNINGSMODELLER – SOM OGSÅ KAN KOMBINERES TIL ET SAMMENHÆNGENDE FORMAT

I får:

 • Adgang til al nødvendig viden om sundhed og trivsel. Præsenteret på en overskuelig og håndgribelig måde for hele jeres organisation
 • Adgang til de bedste redskaber og materialer I kan tage i brug her og nu
 • Aktiviteter der er målrettet de specifikke behov og udfordringer jeres medarbejdere har
 • Hjælp til selvhjælp så I reducerer behovet for køb udenfor jeres organisation
 • Vækket, mobiliseret og optimalt udnyttet de latente ressourcer der allerede findes i jeres organisation
 • Et godt overblik over de løsninger der findes på markedet, samt hvilke krav I kan stille til kvalitet og opfølgning
 • Valgfrihed på løsninger der passer til jeres organisation og jeres medarbejderes individuelle behov
 • Svar på mange af jeres strategiske overvejelser
 • Svar på spørgsmål af mere praktisk karakter som projektledelse, kommunikation og valg af leverandører
 • Nødvendig viden i form af dokumentation, forskning og studier gjort omkring sundhed og trivsel
 • Netværk, rådgivning og konsulentbistand i det omfang I ønsker og har brug for

I sparer:

 • Tid på at søge leverandører og lave forespørgsler.  
 • Tid på at søge viden om sundhed. Alt leveres direkte til jer i et enkelt, praktisk og overskueligt format.
 • Tid brugt på tvivl og usikkerhed, og diskussioner om hvorvidt I skal i gang. I får adgang til alt det som I har brug for, så I hurtigt kommer i gang med få og effektive ressourcer.
 • Penge på dyre fejlslagne investeringer
 • Ressourcer brugt på overvejelser, komplicerede analyser og behovsvurderinger. I får adgang til den nødvendige dokumentation og modeller, så grundarbejdet ikke vælter jer, inden I er kommet i gang

Forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen

Hele konceptet og alle materialer tager afsæt i Forbedringsmodellen.

Jeg guider jer igennem denne med simple steps, så I opnår en bedre grundforståelse for hvad, hvorfor og hvordan I kan vælge at arbejde med netop jeres sundhed på arbejdspladsen.

 • Identificer behov og problemområder: Undersøg om I har styr på alt det grundlæggende – herunder strategi, organisatorisk forankring og behovsafklaring.
 • Planlæg aktiviteter: Skab en klar plan for jeres succes på nøglepunkterne kost, motion, stress, søvn og vejrtrækning.
 • Implementer aktiviteter: Enkle step by step aktiviteter og kampagner, hvormed I kan opnå succes på alle områder uden at gå på kompromis
 • Evaluer på aktiviteter: Status og effektmåling i det omfang der vurderes nødvendigt. Vurdering og forberedelse af næste skridt.

Individuel sundhed og trivsel

Med afsæt i Forbedringsmodellen skaber I overblik og bliver i stand til at forholde jer til grundlaget for jeres sundhed og trivsel, så I kan tilbyde jeres medarbejdere aktuelle og tilpassede aktiviteter, der giver dem:

 • Klarhed: Så de forstår deres egne individuelle behov og finder den rækkefølge af ændringer, der passer ind i deres liv og til de ressourcer de har til rådighed.
 • Mestring af evner: At de både fysisk og mentalt får indøvet nye vaner og opbygget evner, der gør dem i stand til at tage vare på deres egen sundhed fremadrettet.
 • Støtte og vejledning: Adgang til nødvendig viden og hjælp til at komme videre
 • Netværk: At der opbygges relationer på tværs af organisationen der varer ved og styrke fællesskabet.

Sådan fungerer det rent praktisk:

Kontakt mig for en times sparring. Den første gang koster det ikke noget. Jeg medbringer eksempler på hvordan I kan arbejde med sundhed og i hvilket omfang I kan bruge mig.


Genkender du følgende udfordringer? Jeg kan hjælpe med svaret

 • I ønsker at imødekomme medarbejdernes behov for bedre sundhed og trivsel uden at skulle foretage store investeringer
 • I oplever at det er tungt og tidskrævende at iværksætte aktiviteter for sundhed og trivsel
 • I er i tvivl om strategien – ”Er det det rigtige vi gør?”
 • I mangler en klar formulering af jeres kulturelle DNA
 • I kan se at I ikke adskiller jer nok fra konkurrenterne, så det er blevet sværere at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen
 • I har en formodning om at medarbejderne ønsker noget andet end de eksisterende tilbud
 • I oplever at det er tungt og tidskrævende at iværksætte aktiviteter for sundhed og trivsel

Viden og erfaring

 • I har erkendt at I mangler aktuel viden om sundhed, og at det kan være omkostningsfuldt at hyre eksperter ind til opgaverne
 • I vil bare gerne vide hvad der virker
 • I vil gerne høre hvad andre virksomheder har gjort af erfaringer
 • I ønsker at finde leverandører der kan hjælpe jer med specifikke udfordringer
 • I har brug for videnskab og dokumentation, der understøtter det I gør

Deltagelse

 • I oplever at medarbejderne ofte siger ”jeg venter lige til en anden dag”
 • I kan få ”eliten” til at deltage i jeres aktiviteter, men de er ikke så gode til at hjælpe med at få de andre kolleger med
 • I vil gerne have flere til at møde op og deltage
 • I vil være bedre til at fastholde deltagelsen fremover
 • I har en mistanke om at I selv saboterer deltagelsesgraden uden helt at vide hvordan
 • I har erkendt at manglende deltagelse får det hele til at gå i stå

Udførelse

 • I er uenige eller i tvivl om hvordan aktiviteterne skal udføres i praksis
 • I mangler redskaber til at kommunikere de sunde budskaber
 • I mangler viden om hvordan I kan udnytte digitale medier (sociale medier, intranet, apps og andre platforme) til jeres aktiviteter
 • I mangler simple og let forståelige materialer, som supplement til aktiviteter
 • I har oplevet at manglende tid og ressourcer får aktiviteterne til at dø
 • I kan se at der er opgaver der falder til jorden når ildsjæle (forandrings- og sundhedsagenter / sundhedsambassadører og ledere) ikke støtter op eller er synlige

PSST… ER DU “SUNDHEDS-AMBASSADØR”, “FORANDRINGS-AGENT” ELLER BRÆNDER DU BLOT FOR AT INSPIRERE DINE KOLLEGER TIL EN SUNDERE HVERDAG MED ØGET ARBEJDSGLÆDE?

Der findes en helt særlig sted hvor I kan finde inspiration og massse af aktiviteter. Kig nærmere på SUNDHEDSAGENT.DK eller tilmeld dig nyhedsbrev for mere information.


For travlt til sundhed og trivsel? Ingen grund til at udsætte det længere.

Bliv guidet i gang med de første steps. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Hvis det ikke er for dig, kan du når som helst framelde med et klik.


Traditionel sundhed leveret på en enkelt og individuel måde

Alle aktiviteter fra Concepts4Life tager afsæt i fællesskabet. Fællesskab og sammenhold er vigtige parametre for at skabe en god og velfungerende arbejdsplads. Fællesskabet bliver ofte forstærket i forbindelse med sundheds- og trivselsaktiviteter.

Det er lettere at foretage individuelle livsstilsændringer når man har støtte og netværk omkring sig.

Behovet for sundhed er dog stadig individuelt og vi tolker sundhed forskelligt. Derfor bør tilbuddene tilpasses så hver medarbejder får mulighed for at arbejde med sundhed på sin helt egen måde.

Overvej at “inspirere til handling” som alternativ til at “gøre medarbejderne sundere”

Husk at sundhed er mange ting. Det er ikke altid nødvendigt at investere i motionsaktiviteter og vende hele organisationen på hovedet for at hjælpe medarbejderne til bedre sundhed.

Men forventningen om et øget forbrug af økonomiske og menneskelige ressourcer afskrækker mange virksomheder fra at gå i gang med sundhed. Sundhed behøver ikke være avanceret og omfattende. Det har jeg samlet mange eksempler på.

Lad medarbejderen sætte tempoet

Alle aktiviteter og produkter fra Concepts4Life tager afsæt i og er målrettet den enkelte medarbejders personlige behov.

Synlighed og tilgængelighed er vigtigt. Medarbejderne skal i eget tempo lære sin adfærd at kende, tilbydes redskaber til at kunne foretage ændringer og være i stand til at korrigere og rette op når overskuddet mangler.

Forskning viser at det vi lærer, glemmes i løbet af få uger, hvis der ikke foretages umiddelbare konkrete handlinger. Nøgleordet er derfor repetition.

Alle produkter fra Concepts4life har fokus på at få medarbejderne til at huske den viden de får tilbudt og tage handling i deres helt eget tempo.


Sæt fokus på hverdagen

Skift fokus i jeres kommunikation – fokus fra “sundhed” til “mere energi og overskud i hverdagen“.

Hvordan kommunikerer I sunde budskaber i jeres organisation? Skræmmescenarier om sygdom og smerter i fremtiden? Eller drømmescenarier om vægttab og bikiniklar?

Det er hverdagen, der definerer vores dagsorden og stjæler vores fokus. Der skal derfor meget kraftig motivation til, før vi foretager livsstilsændringer, der først giver resultater 3, 6 eller 12 måneder ude i fremtiden.

Sæt intentionen at sundhed og trivsel er lige her og nu. Kommuniker sunde budskaber med afsæt i noget der er relevant i dette øjeblik: Er du træt? Er du glad? Har du overskud til at gøre det du drømmer om i dag? Hvad kan du gøre nu for at forbedre relationen med dine kolleger?

Små skridt / 1% forbedringer

2 kolleger har ikke nødvendigvis de samme ressourcer til rådighed. Deres behov for sundhed er individuelt.  Alle aktiviteter og produkter fra Concepts4Life tager udgangspunkt i de små daglige individuelle skridt – også kaldet 1% forbedringer.

Det er dagens handlinger der giver morgendagens resultater. Det bedste og mest handlingsfokuserede mål er derfor simpelt: Hvad skal der til for at jeg blive bedre i dag end jeg var i går? Hvilket lille skridt kan jeg ændre på og gøre anderledes i morgen?

Indirekte ligger der en succes faktor i de små skridt. Når du hver uge sætter dig et mål, der er så lille at det bliver realistisk at gennemføre, så begynder du at tro på din egen styrke til at få succes. Det fungerer som en slags opadgående spiral effekt. Humøret, selvtilliden og selvværdet får et boost opad.

Når 2 medarbejder oplever personlig succes, så har det en ekstra effekt på samarbejdet, og 1%+1% kan måske pludselig blive til 3%.

Forestil dig nu at hver medarbejder jævnlig foretager 1% justeringer og forbedrer sig: Hvordan er sundheden i din virksomhed så om et år? Og hvad betyder det for virksomhedens produktivitet.


Få svar på jeres spørgsmål

Måske har I en masse overvejelser og spørgsmål, der er opstået både før, undervejs og efter I har implementeret sundhed og trivsel for jeres medarbejdere. Jeg hjælper jer gerne med at samle alle trådene.

Kontakt mig for at høre mere på (+45) 51 51 98 63