Søg
Close this search box.

KICKSTART TRIVSLEN PÅ DIN ARBEJDSPLADS

Få hæftet med de 3 klassiske misforståelser om sundhed og trivsel.

Samtidig får du kvit og frit e-mails med konkrete værktøjer og ideer, så du kan hjælpe dine kolleger til en hverdag med mere sundhed og arbejdsglæde.

Du modtager også tilbud på kurser og rådgivning. Du kan til enhver tid framelde med ét klik. 

 

Navn:

Email:

3 HURTIGE STEPS - SÅ ER I KLAR MED JERES AKTIVITETER

+6 NEMME IDÉER DER IKKE KOSTER DIG ÉN KRONE

Det skal være nemt at komme i gang med sundhed.

Her finder du materialer, tips og ideer til hvordan I kan starte eller vedligeholde de nuværende indsatser.

SUNDHEDSAGENT UDDANNELSE

Kom på kursus og bliv uddannet SundhedsAgent.

Lær at lave aktiviteter som kollegerne har lyst til at deltage i og få ideer til hvordan I kan tilrettelægge jeres egne forløb.

PLUG´N´PLAY
KAMPAGNER

Find færdige kampagner, der styrker det hele menneske. 

Redskaber og aktiviteter for både individ, for fællesskabet og for organisatorisk forankring. Hele året rundt. 

MED ENKLE REDSKABER KAN I HURTIGT

 • sætte fokus på sundhed og trivsel
 • skabe en optimal balance mellem job og fritid
 • øge produktiviteten 
 • styrke fællesskabet på jeres arbejdsplads

Velkommen til. 

Jeg hedder Heidi Fobian Hansen. Jeg er din sundheds- og trivselsfacilitator.

Med afsæt i 9 faktorer hjælper jeg jer godt på vej til en sundere hverdag med høj energi.

Det skal nemlig være nemt at skabe trivsel og arbejdsglæde på jobbet. 

Tilmeld dig herunder og få inspiration direkte i din mail boks. 

FOR TRAVLT TIL TRIVSEL?

Bliv guidet i gang med simple steps

Ingen grund til at udsætte længere. Tilmeld dig her: 

Hvis det viser sig ikke at være for dig, kan du når som helst framelde med et enkelt klik. 

 

Navn:

Email:Effektive og brugbare aktiviteter, så I kan inspirere jeres kolleger til sundere valg og mere trivsel – uden at spilde tid og penge – ingen tvivl og frustrationer.

I kommer nemt i gang - uanset hvilke ressourcer, budget og kompetencer I har til rådighed

I får:

 • Adgang til al nødvendig viden om sundhed og trivsel. Præsenteret på en overskuelig og håndgribelig måde for hele jeres organisation
 • Adgang til de bedste redskaber og materialer I kan tage i brug her og nu
 • Aktiviteter der er målrettet de specifikke behov og udfordringer jeres medarbejdere har
 • Hjælp til selvhjælp så I reducerer behovet for køb udenfor jeres organisation
 • Vækket, mobiliseret og optimalt udnyttet de latente ressourcer der allerede findes i jeres organisation
 • Et godt overblik over de løsninger der findes på markedet, samt hvilke krav I kan stille til kvalitet og opfølgning
 • Valgfrihed på løsninger der passer til jeres organisation og jeres medarbejderes individuelle behov
 • Svar på mange af jeres strategiske overvejelser
 • Svar på spørgsmål af mere praktisk karakter som projektledelse, kommunikation og valg af leverandører
 • Nødvendig viden i form af dokumentation, forskning og studier gjort omkring sundhed og trivsel
 • Netværk, rådgivning og konsulentbistand i det omfang I ønsker og har brug for

I sparer:

 • Frustration over opgaver der falder mellem 2 stole. Alt materiale og aktiviteter er tilrettelagt så det forstyrrer jeres primære arbejdsopgaver mindst muligt
 • Tid på at udvikle og tilrettelægge aktiviteter. Arbejdet er allerede gjort for jer. 
 • Tid på at søge leverandører og lave forespørgsler. 
 • Tid på at finde og søge finansiering. 
 • Tid på at søge viden om sundhed. Alt leveres direkte til jer i et enkelt, praktisk og overskueligt format.
 • Tid brugt på tvivl og usikkerhed, og diskussioner om hvorvidt I skal i gang. I får adgang til alt det som I har brug for, så I hurtigt kommer i gang med få og effektive ressourcer.
 • Penge på dyre fejlslagne investeringer
 • Ressourcer brugt på overvejelser, komplicerede analyser og behovsvurderinger. I får adgang til den nødvendige dokumentation og modeller, så grundarbejdet ikke vælter jer, inden I er kommet i gang
 • Frustration over usammenhængende aktiviteter. Alle aktiviteter fra Concepts4Life/SundhedsAgent har en rød tråd der binder det hele sammen. Det betyder at medarbejdere hele tiden får mulighed for at bygge ovenpå kompetencer de allerede har

FOKUS PÅ INDIVIDUEL TRIVSEL OG STÆRKE RELATIONER

Med afsæt i Forbedringsmodellen skaber I overblik og bliver i stand til at forholde jer til grundlaget for jeres sundhed og trivsel, så I kan tilbyde jeres medarbejdere aktuelle og tilpassede aktiviteter, der giver dem:

 • Klarhed: Så de forstår deres egne individuelle behov og finder den rækkefølge af ændringer, der passer ind i deres liv og til de ressourcer de har til rådighed.
 • Mestring af evner: At de både fysisk og mentalt får indøvet nye vaner og opbygget evner, der gør dem i stand til at tage vare på deres egen sundhed fremadrettet.
 • Støtte og vejledning: Adgang til nødvendig viden og hjælp til at komme videre
 • Netværk: At der opbygges relationer på tværs af organisationen der varer ved og styrke fællesskabet.

Forbedringsmodellen

Konceptet og alle materialer tager afsæt i forbedringsmodellen

forbedringsmodel

Jeg guider jer igennem denne med simple steps, så I opnår en bedre grundforståelse for hvad, hvorfor og hvordan I kan vælge at arbejde med netop jeres sundhed på arbejdspladsen:

 • Identificer behov og problemområder: Undersøg om I har styr på alt det grundlæggende – herunder strategi, organisatorisk forankring og behovsafklaring.
 • Planlæg aktiviteter: Skab en klar plan for jeres succes på nøglepunkterne kost, motion, stress, søvn og vejrtrækning.
 • Implementer aktiviteter: Enkle step by step aktiviteter og kampagner, hvormed I kan opnå succes på alle områder uden at gå på kompromis
 • Evaluer på aktiviteter:: Status og effektmåling i det omfang der vurderes nødvendigt. Vurdering og forberedelse af næste skridt.

SMÅ FORBEDRINGER DER FUNGERER I HVERDAGEN

Små skridt / 1% forbedringer

2 kolleger har ikke nødvendigvis de samme ressourcer til rådighed. 

Deres behov for sundhed er individuelt.  

Alle aktiviteter og produkter fra Concepts4Life tager udgangspunkt i de små daglige individuelle skridt – også kaldet 1% forbedringer.

Det er dagens handlinger der giver morgendagens resultater. Det bedste og mest handlingsfokuserede mål er derfor simpelt: 

– Hvad skal der til for at jeg blive bedre i dag end jeg var i går? 

– Hvilket lille skridt kan jeg ændre på og gøre anderledes i morgen?

Indirekte ligger der en succesfaktor i de små skridt. Når du hver uge sætter dig et mål, der er så lille at det bliver realistisk at gennemføre, så begynder du at tro på din egen styrke til at få succes. Det fungerer som en slags opadgående spiral effekt. Humøret, selvtilliden og selvværdet får et boost opad.

Når 2 medarbejder oplever personlig succes, så har det en ekstra effekt på samarbejdet, og 1%+1% kan måske pludselig blive til 3%.

 

Forestil dig nu at hver medarbejder jævnlig foretager 1% justeringer og forbedrer sig: 

– Hvordan er sundheden i din virksomhed så om et år? 

– Og hvad betyder det for virksomhedens produktivitet.

Skift fokus i jeres kommunikation - fra "VI SKAL VÆRE.." til "VI ER..."

Hvordan kommunikerer I sunde budskaber i jeres organisation? Skræmmescenarier om sygdom og smerter i fremtiden? Eller drømmescenarier om vægttab og bikiniklar?

Det er hverdagen, der definerer vores dagsorden og stjæler vores fokus. Der skal derfor meget kraftig motivation til, før vi foretager livsstilsændringer, der først giver resultater 3, 6 eller 12 måneder ude i fremtiden.

Sæt intentionen at sundhed og trivsel er lige her og nu. Kommuniker sunde budskaber med afsæt i noget der er relevant i dette øjeblik: 

– Er du træt

– Er du glad

– Har du overskud til at gøre det du drømmer om i dag

– Hvad kan du gøre nu for at forbedre relationen med dine kolleger?

TRADITIONEL SUNDHED LEVERET PÅ EN ENKELT OG INDIVIDUEL MÅDE

Lad medarbejderen sætte tempoet

Alle aktiviteter og produkter fra Concepts4Life tager afsæt i og er målrettet den enkelte medarbejders personlige behov.

Synlighed og tilgængelighed er vigtigt. 

Medarbejderne skal i eget tempo lære sin adfærd at kende, tilbydes redskaber til at kunne foretage ændringer og være i stand til at korrigere og rette op når overskuddet mangler.

Forskning viser at det vi lærer, glemmes i løbet af få uger, hvis der ikke foretages umiddelbare konkrete handlinger. 

Nøgleordet er derfor repetition.

Alle produkter fra Concepts4life har fokus på at få medarbejderne til at huske den viden de får tilbudt og tage handling i deres helt eget tempo.

Det er lettere at foretage individuelle livsstilsændringer når man har støtte og netværk omkring sig.

Behovet for sundhed og trivsel er dog stadig individuelt og vi tolker sundhed forskelligt. Derfor bør tilbuddene tilpasses så hver medarbejder får mulighed for at arbejde med sundhed på sin helt egen måde.

Styrken ligger i fællesskabet

Fællesskab og sammenhold er vigtige parametre for at skabe en god og velfungerende arbejdsplads. 

Fællesskabet bliver ofte forstærket i forbindelse med sundheds- og trivselsaktiviteter.

Overvej at “inspirere til handling” som alternativ til at “gøre medarbejderne sundere”

Husk at sundhed er mange ting. Det er ikke altid nødvendigt at investere i motionsaktiviteter og vende hele organisationen på hovedet for at hjælpe medarbejderne til bedre sundhed.

Men forventningen om et øget forbrug af økonomiske og menneskelige ressourcer afskrækker mange virksomheder fra at gå i gang med sundhed. Sundhed behøver ikke være avanceret og omfattende. 

Det har jeg samlet adskillige eksempler på.

 

SÅDAN FUNGERER DET PRAKTISK:

Kontakt mig for en times sparring omkring jeres behov og udfordringer på tlf. 51519863.

Første gang koster det ikke noget. 

Jeg medbringer eksempler på hvordan I kan arbejde med trivslen og i hvilket omfang I kan bruge mig 

I FÅR AFKLARING OG HJÆLP TIL FØLGENDE UDFORDRINGER:

– I ønsker at imødekomme medarbejdernes behov for bedre sundhed og trivsel – uden at skulle foretage store investeringer

– I oplever at det er tungt og tidskrævende at iværksætte aktiviteter 

– I er i tvivl om strategien – “Er det det rigtige vi gør?”

– I mangler en klar formulering af jeres kulturelle DNA

– I kan se at I ikke adskiller jer nok fra konkurrenterne, så det er sværere at fastholde medarbejderne på arbejdspladsen

– I har en formodning om at medarbejderne ønsker noget andet end de eksisterende tilbud 


Viden og erfaring

– I har erkendt at I mangler aktuel viden om sundhed, og at det kan være omkostningsfuldt at hyre eksperter ind til opgavern

– I vil bare gerne vide hvad der virker

– I vil gerne høre hvad andre virksomheder har gjort af erfaringer

– I ønsker at finde leverandører der kan hjælpe jer med specifikke udfordringer

– I har brug for videnskab og dokumentation, der understøtter det I gør

 

Deltagelse

– I oplever at medarbejderne ofte siger ”jeg venter lige til en anden dag”

– I kan få ”eliten” til at deltage i jeres aktiviteter, men de er ikke så gode til at hjælpe med at få de andre kolleger med

– I vil gerne have flere til at møde op og deltage

– I vil være bedre til at fastholde deltagelsen fremover

– I har en mistanke om at I selv saboterer deltagelsesgraden uden helt at vide hvordan

– I har erkendt at manglende deltagelse får det hele til at gå i stå

 

Udførelse

– I er uenige eller i tvivl om hvordan aktiviteterne skal udføres i praksis

– I mangler redskaber til at kommunikere de sunde budskaber

– I mangler viden om hvordan I kan udnytte digitale medier (sociale medier, intranet, apps og andre platforme) til jeres aktiviteter

– I mangler simple og let forståelige materialer, som supplement til aktiviteter

– I kan se at der er opgaver der falder til jorden når ildsjæle* taber gnisten, ikke støtter op eller er synlige

– I har oplevet at manglende tid og ressourcer får aktiviteterne til at dø


*Ildsjæl: forandringsagenter, sundhedsagenter, sundhedsambassadører, ledere og andre som brænder for at gøre en forskel

Få svar på jeres spørgsmål

Måske har I en masse overvejelser og spørgsmål, der er opstået både før, undervejs og efter I har implementeret sundhed og trivsel for jeres medarbejdere. Jeg hjælper jer gerne med at samle alle trådene.

Kontakt mig på +45 51519863 for at høre mere

BLIV UDDANNET TIL TRIVSEL

Sundhedsagent er for dig der gerne vil skabe mere arbejdsglæde og styrke trivslen på din arbejdsplads.

Så tag et kig på SUNDHEDSAGENT.DK

FOR TRAVLT TIL TRIVSEL?

Bliv guidet i gang med simple steps

Ingen grund til at udsætte længere. Tilmeld dig her: 

Hvis det viser sig ikke at være for dig, kan du når som helst framelde med et enkelt klik. 

 

Navn:

Email: