VELGØRENHED OG DONATIONER I SUNDHEDSARBEJDET

Det giver glæde og energi at give til andre. Derfor donerer Concepts4Life hvert år en del af overskuddet til velgørenhed.

Overvej om det giver mening for jeres virksomhed at inddrage velgørenhed i jeres aktiviteter for sundhed og trivsel. Med afsæt i “Pay it forward*” kan I give opmærksomhed til grupper, der ikke har de samme muligheder og ressourcer som jer.

Jeres fællesskabet vil blive styrket af og omkring det.

Eksempler:

  • Lav indsamling sideløbende med sundheds- og trivselsaktiviteter.
    • Indsamling og donering af tøj og legetøj
    • Indsamlinger i forbindelse med katastrofer
    • Små beløb doneret i forbindelse med motionsaktiviteter  (jeg løber for..)
  • Julehjælp.
  • Hjælp til lokale foreninger
  • Hjælp til udsatte grupper i jeres nærmiljø, der har brug for en hjælpende hånd.

Ideerne er mange. Og husk det er med til at booste jeres indre energi og glæde. ?

*Pay it forward: I stedet for at returnere tjenesten, når nogen gør noget godt for dig, kan du i stedet vælge at gøre noget godt for andre.