PROJEKT RESSOURCER

PROJEKT RESSOURCER

Drømmer I om selv at kunne etablere og administrere jeres eget projekt med gode tilbud om sundhed og trivsel jeres medarbejdere, men hele tiden oplever I at tingene bliver udskudt fordi der enten mangler penge, manpower, viden eller faciliteter til det?

Mangler I ressourcer til at få sundhed og trivsels projektet sat godt i gang? Er der knaphed på den nødvendige tid til finde på ideer, planlægge og udføre jeres sundheds- og trivselsaktiviteter ved siden af kernejobbet?

Jeg tilbyder den nødvendige support til jeres sundhedsprojekt, enten i form at ekstra hænder til jeres aktiviteter eller konkret projektledelse.

Projektledelse

Er i klar til at gå igang med jeres sundhedsprojekt, og mangler I nogen, der kan sætte det på sporet, så det begynder at rulle? Jeg hjælper jer med at etablere en konkret og fortløbende projektplan, som I selv kan administrere i mange år frem.

Jeg støtter de sundhedsansvarlige personer som allerede findes i jeres organisation og kommer med anbefalinger til hvorledes I komme godt fra start.

Missionen er at I skal blive selvkørende på sundhed – at der defineres en rød tråd med overblik, forståelse og ansvar til både ledelse, sundhedansvarlige og medarbejdere.

 • Argumenter for sundhedsordning
 • Forretningsmuligheder/Udbytte og potentiale der er for netop jeres organisation
 • Tidshorisont
 • Ressourceforbrug og omkostninger
 • Risici forbundet
 • Tidligere erfaringer med sundhed
 • Virksomhedens nuværende kultur
 • Ledelsesengagement
 • Medarbejderne sundhedstilstand, behov og ønsker

Afslutningsvis udarbejdes en konkret business case med tal og referencer til evidensbaseret materiale, samt et udkast til en projektplan

Projektassistance

Med reference til din virksomheds egen projektorganisation hjælper jeg med at få styr på benarbejdet, inden lancering af jeres sundheds- og trivselsaktiviteter, eksempelvis;

 • søge og etablere aftaler med eventuelle leverandører
 • udvikling af projektplan
 • opdatering af tids- og handleplaner for ledelse og sundhedsorganisation
 • årshjul med aktiviteter til medarbejdere
 • udvikling af projektmaterialer som f.eks. plakater og brochurer
 • supportere de sundhedsansvarlige med en stor værktøjskasse med inspiration, ideer og forslag til konkrete aktiviteter
 • kommunikationsplan til organisationen, herunder etablering af og anvendelse af sociale medier, websites og andre digitale løsninger
 • afholdelse af aktiviteter og events
 • og meget mere..

I kan læse mere om min baggrund her

I er altid velkommen til at kontakte mig hvis I har spørgsmål