PROCES FACILITERING

PROCES FACILITERING

Har I brug for en uvildig tredjepart til facilitering af sundhed

– evt. til igangsætning og startskud på jeres sundheds- og trivselsaktiviteter?

En facilitator er en form for mødeleder, der kan styre dagsordenen i forbindelse med møder, workshops, kurser eller andre aktiviteter. Det gør kommunikationen lettere, særligt når der er tale om svære emner.

Facilitator opgaven kunne være at:

 • Sætte gang i jeres dialog og proces omkring sundhed og trivsel
 • Styre formatet på mødet
 • Motivere og engagere alle parter til at deltage og sørge for, at deres bidrag og viden kommer til udtryk
 • Guider hele gruppen til at interagere og involvere sig
 • Aktivere nogle af de ”stille stemmer”, så alle interesser og holdninger bliver hørt
 • Sørge for at den viden I ligger inde med bedst muligt bliver opsamlet og brugt i det videre forløb
 • Skabe klarhed og overblik for alle parter vha. visuelle værktøjer og aktiviteter
 • Skabe grobund for medejerskab
 • Sætte rammerne for det videre forløb
Idégenerering og facilitering af sundhed

Temaer der kan arbejdes med i en faciliteringsproces:

 • Brainstorm og idégenerering,
 • Udvikling og kvalificering af forslag og initiativer
 • Sortering og udvælgelse af initiativer
 • Afstemning og forhandling af videre steps
 • Sætte rammer fra beslutning til handling,
 • Få indsigt i problematikker og skabe dialog
 • Evaluering og opsamling
 • Skabe fælles afsæt og fælles fokus

Inden selve workshoppen/mødet tager vi en dialog omkring formålet med og rammerne for faciliteringen. Det udarbejdes en drejebog med rolleafstemning, som I skal godkende, inden vi går i gang,

Kontakt mig for detaljer på 5151 9863

I kan læse mere om min baggrund her

På latin betyder facilitering noget i retning af ”at gøre let”

I er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig hvis I har spørgsmål