Mini-workshop: Sundhed på job i Corona-tid

Sundhed på arbejdspladsen har fået et lidt andet fokus i 2020 end forventet.

Vi skal nu finde nye måneder at være i kontakt med hinanden, hvor vi holder afstand og husker håndhygiejne. Det giver afsavn til det fællesskab vi normalt omgiver os med og et større forbrug af digitale platforme for at opretholde kontakt og fortsætte arbejdsdagen.

Ved hjemmekarantænen flyder grænserne for arbejde og tid med børn sammen – det har været en udfordrende cocktail. Taknemmelighed for nærværet med familien er blevet lige så omskifteligt som det danske vejr.

Ved siden af bekymringerne for den uvisse fremtid om job og helbred, så har hjemmekarantænen også budt på dårlig arbejdsstilling, mere alkohol, ændring i spisevaner med flere ture til køleskabet og større forbrug af online tjenester og TV.

En online undersøgelse foretaget af TV2 i april 2020 indikerede, at halvdelen af de adspurgte var i karantæneperioden udfordret på både kost, motion og trivsel.

Genåbningen er kommet – og kommer fortsat med små skridt

Der kan gå adskillige måneder før den hverdag vi kendte, er blevet nogenlunde den samme som før karantænen.

Vi har aldrig før været i en tilsvarende situation. Derfor er det vigtigt at vi arbejder sammen og deler hinandens erfaringer, så vi kan komme godt fra start igen. Bedre rustet hvis nye udfordringer dukker op.

Det vil jeg bidrage til sammen med din og andre virksomheder.

Vores immunforsvar og velbefindende er blevet en endnu vigtigere parametre for enkelte person. Vi må derfor ikke gå på kompromis med vores sundhed og trivsel

Din virksomhed er en vigtig medspiller. Det er nemlig lettere at ændre adfærd og blive sundere, når det sker i fællesskab med andre. 

Frem til 31. august 2020 tilbyder jeg gratis 10 stk. mini workshops af 1½ times varighed.

Workshops’ne udbydes efter først-til-mølle-princippet. Kontakt mig derfor direkte for at sikre din virksomhed 1½ times godt og effektivt startskud til sundhed.

Disse workshops koster normalt kr. 2.000,- ekskl. moms, og er dermed mit bidrag til at få Danmark – og os alle – i gang igen.

Disse miniworkshops er for ledelsen og de sundhedsansvarlige i din virksomhed.

Workshoppen kan lægges i forbindelse med et ledergruppe- eller arbejdsmiljømøde. Hvis workshoppen finder sted fra morgenstunden eller tæt på frokost, er der også mulighed for at give medarbejderne ”smagsprøver” på forskellige aktiviteter.

Workshoppen består af 3 grundelementer:

  • Viden om sundhed og trivsel på arbejdspladsen
  • Konkrete eksempler på løsningsmodeller for sundhed på arbejdspladsen
  • Handleplan og konkrete værktøjer I omgående kan tage i brug på jeres arbejdsplads

De nye restriktioner for samvær har vi naturligvis tænkt på

Derfor kan en stor del af vores ydelser nu også tilgås som online produkter. F.eks. 

  • Anvendelse af forskellige online redskaber for at fastholde fællesskab, arbejde med sundhed og hvor medarbejderne kan lave sunde aktiviteter sammen – men hver for sig.
  • Trænings- og vidensdatabase for både medarbejdere og de sundhedsansvarlige

Kontakt mig for mere information på tlf. 51519863.

Du er velkommen til at tilmelde dig nyhedsbrev herunder for mere inspiration fra Concepts4Life.

Navn:

E-mail:

Hvis det viser sig ikke at være for dig, så kan du altid framelde med et klik.